Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa và đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng trong năm qua. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục thực hiện tốt chức năng là cơ quan tham mưu chiến lược, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo đánh giá đúng tình hình, trên cơ sở đó tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, đối sách phù hợp, kịp thời xử lý các tình huống; triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án, đề án, trước hết là Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI); chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, chủ động trong phòng, chống dịch COVID-19, ứng phó thiên tai và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị bảo vệ các sự kiện quan trọng của đất nước, Quân đội; thực hiện tốt 3 khâu đội phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo; luôn đoàn kết, thống nhất cao, xây dựng Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng “mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện tốt công tác dân vận, hậu phương Quân đội.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2021, trong điều kiện tình hình có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là dịch COVID-19, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo toàn diện các mặt công tác; chủ động, linh hoạt, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung, biện pháp để hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị có chuyển biến tiến bộ, nội bộ đoàn kết thống nhất, bảo đảm tốt đời sống chính sách. Giữ vững nguyên tắc và nền nếp chế độ sinh hoạt của các tổ chức đảng; đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên định vững vàng, quyết tâm khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Thực hiện chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cuộc diễn tập, hội thao, hội thi ở trong nước, khu vực và quốc tế”, Bộ Tổng Tham mưu đã quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Chỉ lệnh Công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng; nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chủ trương đối sách phù hợp, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; duy trì thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo tổ chức các cuộc diễn tập, hội thao, hội thi đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Hoàn chỉnh các chiến lược, đề án phù hợp với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ; kịp thời điều chỉnh tổ chức biên chế trong tình hình mới; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và chủ động, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia với quy mô lớn phòng, chống đại dịch COVID-19 tại các địa phương, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao, nhân dân tin yêu, tô thắm thêm truyền thống quyết chiến, quyết thắng của QĐND Việt Nam và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Toàn quân duy trì nghêm chế độ trực, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả. Chất lượng xây dựng chính quy, duy trì, quản lý kỷ luật, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội có sự chuyển biến mạnh mẽ. Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; làm tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội. Trong năm, Bộ Tổng Tham mưu đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm, vừa hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Quang cảnh hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, hội nghị xác định rõ: Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2022 của Tổng Tham mưu trưởng và xác định chủ đề là “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng”. Trong đó chú trọng triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, kịp thời điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến của tình hình dịch COVID-19. Chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, với Đảng, Nhà nước về chủ trương, biện pháp, đối sách phù hợp, không để bị động, bất ngờ. Chỉ đạo phối hợp xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc; xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục tham mưu điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị; tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Giáo dục cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; xây dựng cơ quan, đơn vị tuyệt đối an toàn về chính trị; không có vi phạm pháp luật; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; 100% quân số được khám sức khỏe định kỳ, tỷ lệ quân số khỏe đạt 98,6% trở lên. Đồng thời xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; làm tốt công tác quy hoạch đi đôi với đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.