Sáng 6-11, Học viện Quốc phòng khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 93. Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng chủ trì lễ khai giảng.

Thượng tướng Trần Việt Khoa phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Việt Khoa nhấn mạnh, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới và chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, những năm qua, Học viện Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước, Công an, Quân đội và các địa phương, tích cực nghiên cứu, rút kinh nghiệm, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện - đào tạo.

Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Chất lượng huấn luyện-đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện Quốc phòng không ngừng được nâng lên, xứng đáng là trung tâm huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của Quân đội và quốc gia, có uy tín trong khu vực và quốc tế.

Đến nay, Học viện đã tổ chức thành công 92 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 6.000 đồng chí cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý của các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân đội, Công an và các địa phương, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quang cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 93 tại Học viện Quốc phòng.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 93 sẽ nghiên cứu các chuyên đề về chiến lược quốc phòng một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân; về bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng; về đối ngoại gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Các học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 93 và lãnh đạo Học viện

Quốc phòng chụp hình lưu niệm.

Bên cạnh đó, nghiên cứu một số vấn đề về tác chiến phòng thủ quân khu, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới quốc gia; thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng… xử trí tình huống biểu tình, bạo loạn lật đổ; luyện tập về vận hành cơ chế trong tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố. Đồng thời, nghiên cứu thực tế, tham quan, trao đổi kinh nghiệm về công tác quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với một số đơn vị, cơ quan và địa phương.

Đây là những nội dung rất quan trọng và thiết thực, giúp nâng cao nhận thức, khả năng tư duy, dự báo chiến lược; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; nhận định đánh giá tình hình, giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực, nội dung cụ thể ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo qdnd.vn