Năm 2020, hoạt động CTĐ, CTCT của học viện được triển khai toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: HVQP chủ động tiến hành tốt CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là huấn luyện-đào tạo; nghiên cứu khoa học; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thành tốt nhiệm vụ hợp tác quốc tế về đào tạo (thông qua việc tổ chức lễ tốt nghiệp và bàn giao 3 lớp đào tạo với tổng số 60 học viên của Quân đội Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia). So với năm 2019, chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT của học viện được nâng lên, với nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, công tác thi đua khen thưởng, tuyển chọn cán bộ, giảng viên được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình; hoạt động đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên không gian mạng có bước đột phá mới; tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ học viện; công tác kiểm tra, giám sát, chính sách, dân vận, quần chúng, hoạt động khoa học giáo dục xã hội nhân văn được chỉ đạo quyết liệt hơn, chất lượng cao hơn. Qua đó, CTĐ, CTCT đã tạo ra nền tảng vững chắc cho thực hiện mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng học viện chính quy, tiên tiến mẫu mực, phát triển bền vững.

 

Học viện Quốc phòng tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2020
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lương Đình Hồng nhấn mạnh, năm 2021, HVQP quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết của Đảng ủy Học viện lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021; kịp thời cập nhật những nội dung mới của các nghị quyết, những quan điểm mới về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học; thực hiện hiệu quả “Ba khâu đột phá” và “Ba thực chất” trong huấn luyện-đào tạo; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động cho các đối tượng; phát huy hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...