Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 do Trung ương và Quân ủy Trung ương (QUTW) phát động, sáng 27-4, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 QUTW tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 nhằm tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ chức và kỹ năng chuẩn bị các tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận cho các cơ quan, đơn vị và các lực lượng tham gia Cuộc thi chính luận đạt hiệu quả thiết thực.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chủ trì.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và 49 điểm cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng với hơn 1.590 đại biểu là cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. 

Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu 3 chuyên đề liên quan trực tiếp đến công tác chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai và kỹ năng chuẩn bị các tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023, gồm: Kỹ năng viết bài trên tạp chí, tạp chí điện tử, báo in, báo điện tử khi tham gia cuộc thi chính luận; kỹ năng thiết kế, xây dựng phát thanh truyền hình, video clip tham gia cuộc thi chính luận; một số lưu ý trong triển khai, tổ chức thực hiện cuộc thi chính luận.

Đây là những nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa thiết thực nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ chức và phương pháp chuẩn bị các tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận cho các cơ quan, đơn vị và các lực lượng tham gia Cuộc thi chính luận đạt hiệu quả thiết thực...

Theo qdnd.vn