Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa

Theo Thông cáo của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-9 đến ngày 7-9-2023.

Theo qdnd.vn