Được sự đồng ý của Thủ trưởng Ban Giám đốc Học viện Quốc phòng về thực hiện Kế hoạch Khảo sát thực tế hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch ở một số cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Quân đội nhằm phục vụ cho nghiên cứu đề tài khoa học cấp Tổng cục Chính trị. Sáng ngày 8/6, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng phối hợp với Cục Chính trị BĐBP tổ chức Hội nghị khảo sát thực tế phục vụ đề tài “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Quân đội hiện nay” cấp Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; Đại tá, TS Nguyễn Tiến Chung, Phó Chủ nhiệm Khoa CTĐ, CTCT, Học viện Quốc phòng, Chủ nhiệm đề tài đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá, TS Nguyễn Tiến Chung khẳng định, từ lâu BĐBP được biết đến với nhiều chương trình, mô hình hay, cách làm sáng tạo gắn liền với người dân khu vực biên giới, như: “Nâng bước em tới trường”; “Con nuôi đồn Biên phòng”; “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.... Đồng thời BĐBP cũng là một trong những đơn vị đi đầu với nhiều cách làm sáng tạo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Do đó, Ban đề tài quyết định lựa chọn BĐBP là một trong những đơn vị để tiến hành khảo sát thực tế, qua đó ghi nhận những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện công tác này.

Ảnh Đại tá, TS Nguyễn Tiến Chung phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Đại tá, TS Nguyễn Tiến Chung đã đưa ra định hướng nội dung phối hợp với Cục Chính trị BĐBP để đảm bảo đề tài đạt kết quả tốt nhất.

Sau khi nghe báo cáo đề dẫn và ý kiến của các thành viên Ban đề tài, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, trao đổi, đóng góp ý kiến làm rõ các vấn đề về: hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện; những kết quả đạt được và nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của BĐBP từ năm 2018 đến nay. Những giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ này…

Một số hình ảnh tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế trân trọng cảm ơn Ban đề tài cấp Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam của Học viện Quốc phòng đã lựa chọn BĐBP là đơn vị khảo sát trong thực hiện đề tài lần này.

Ảnh Thiếu tướng Văn Ngọc Quế phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế mong muốn, các thành viên trong Ban đề tài sẽ ghi nhận được nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay của lực lượng BĐBP, từ đó có những minh chứng sinh động đưa vào đề tài đảm bảo đúng, sát với chức năng, quyền hạn của lực lượng BĐBP.

Sau 03 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị khảo sát thực tế hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tại Cục Chính trị BĐBP đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.  

Thượng tá, TS Nguyễn Thế Tiến

Khoa Công tác Đảng – công tác Chính trị/ Học viện Quốc phòng