Hôm nay, 31/12/2021 thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng Nhất tặng Học viện Quốc phòng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh biểu dương Học viện trong 45 năm qua đã đào tạo được hàng chục nghìn cán bộ cấp cao của Quân đội và đào tạo trên 5.000 cán bộ chủ chốt của các cơ quan Trung ương và địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các lãnh đạo, sỹ quan chỉ huy của Học viện Quốc phòng. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước cũng đề nghị Học viện không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nhằm góp phần xây dựng được đội ngũ cán bộ, không chỉ giỏi về quân sự, quốc phòng mà còn phải có kiến thức về kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; thực sự là những nhà chiến lược có năng lực lãnh đạo, chỉ huy giỏi, xử lý đúng đắn, sáng tạo mọi tình huống thực tiễn công tác, chiến đấu. Đồng thời làm tốt việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ảnh TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Học viện Quốc phòng nâng cao khả năng dự báo chiến lược, chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề mới về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và sẵn sàng đánh thắng mọi cuộc chiến tranh xâm lược.