Tại nghĩa trang liệt sĩ huyện A Lưới, Trung tướng Trần Việt Khoa; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương và đoàn công tác đã dâng hoa, thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ.

Trung tướng Trần Việt Khoa và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tặng quà các gia đình chính sách người có công cách mạng

Đến thăm hỏi tình hình sức khỏe các thương binh, bệnh binh gồm các ông, bà: Căn Mai (bệnh binh 61%); Căn Min (Thương binh 21%); Đặng Pưn (Thương binh 21%), Trung tướng Trần Việt Khoa và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương ân cần thăm hỏi, bày tỏ tấm lòng tri ân về những đóng góp, hy sinh của các ông, bà vì đất nước.

Trung tướng Trần Việt Khoa và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chúc các ông, bà sống vui, sống khỏe, tiếp tục nêu gương sáng cho thế hệ trẻ trong gia đình noi theo, phát huy truyền thống gia đình cách mạng và gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm hỗ trợ, động viên, chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng, thương binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Hiếu Phúc