Tại buổi tiếp, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị ông Takebe quan tâm, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của hai nước trên các lĩnh vực mang lại lợi ích cho cả hai bên như đầu tư, thương mại, du lịch và lao động; thúc đẩy các bộ, ngành Nhật Bản tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Việt Nam để cải thiện cơ chế phái cử, tiếp nhận thực tập sinh; ủng hộ và tiếp tục thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân hai nước, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giữa hai nước, trong đó vận động các doanh nghiệp, tổ chức Nhật Bản tiếp tục ủng hộ Trường Đại học Việt Nhật ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam

Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Takebe Tsutomu thông báo về công tác tổ chức Lễ hội Việt-Nhật lần thứ 8 năm 2023 và trao đổi một số vấn đề về việc phát triển Trường Đại học Việt Nhật. Cố vấn đặc biệt Takebe Tsutomu cũng khẳng định, trên cương vị của mình sẽ nỗ lực thúc đẩy để Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác, từ đó tăng cường và đưa mối quan hệ giữa hai nước ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.

 

Theo qdnd.vn