Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Thượng tướng Lương Đình Hồng và khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của hai đồng chí đối với quân đội; là niềm vinh dự, tự hào to lớn của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân nói chung, của cá nhân, gia đình và quê hương mỗi đồng chí nói riêng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, hai đồng chí là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước, Quân đội, được đào tạo cơ bản, được rèn luyện thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ   huy các cấp, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

      

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Ngô Minh Tiến và đồng chí Lương Đình Hồng.

Đồng chí Lương Đình Hồng là cán bộ trưởng thành từ thực tế chiến đấu, có kiến thức, năng lực và nhiều kinh nghiệm về công tác Đảng, công tác chính trị. Đồng chí đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chức trách được giao ở nhiều cương vị chủ chốt từ cấp cơ sở, sau đó đến sư đoàn, quân đoàn, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Trường Sĩ quan Lục quân 1. Trên cương vị Chính ủy Học viện Quốc phòng, đồng chí đã cùng tập thể Ban Giám đốc Học viện có nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Chủ tịch nước đề nghị Thượng tướng Lương Đình Hồng tiếp tục tích cực học tập, chủ động nghiên cứu, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quốc phòng xây dựng Học viện xứng đáng là Trung tâm huấn luyện và đào tạo sĩ quan cao cấp, cán bộ khoa học nghệ thuật quân sự đầu ngành của Quân đội ta. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo cán bộ cấp chiến lược, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội thực sự “vừa hồng, vừa chuyên”; bám sát tình hình và các vấn đề thực tiễn đặt ra để đổi mới công tác nghiên cứu khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự; nâng cao chất lượng nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng cán bộ của Đảng, Nhà nước, Quân đội và quốc tế đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới.

Ban Biên tập