(Thứ sáu, 17/02/2023, 16:09)

Sáng ngày 16/2/2023, tại trụ sở Trung ương Đảng - Số 1 đường Hùng Vương - TP Hà Nội, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân Quý Mão 2023.
Đang tải...
Đang tải...