Căn cứ vào kế hoạch của Đảng ủy Học viện Quốc phòng; Hướng dẫn số 569-HD/CT của Tổng cục Chính trị và sự chỉ đạo của Chính ủy Học viện.

Chiều ngày 11/5/2022, Chi bộ Khoa Chiến dịch tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”, theo tinh thần Kết luận 21, ngày 25/10/2021 Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị.

Hội nghị do đồng chí Thiếu tướng, Nguyễn Đức Nam – Phó Bí thư Chi bộ chủ trì và sự tham gia của toàn thể đảng viên trong Chi bộ Khoa.

Đây là một nhiệm vụ trọng tâm, trực tiếp trong công tác xây dựng Chi bộ Khoa trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện Quốc phòng vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của tự phê bình và phê bình, Người chỉ rõ: “Luôn luôn dùng và khéo dùng cách phê bình và tự phê bình, thì khuyết điểm nhất định hết dần, ưu điểm nhất định thêm lên và Đảng ta nhất định thắng lợi”.

Thực tiễn của Chi bộ Khoa Chiến dịch trong những năm qua, luôn thường xuyên tổ chức kiểm điểm từ tập thể cấp uỷ đến đảng viên, bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của Đảng ủy Học viện, luôn bảo đảm chất lượng tốt. Tạo động lực mạnh mẽ để mọi cán bộ, đảng viên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập thể cấp uỷ, Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Thiếu tướng, Nguyễn Đức Nam – Phó Bí thư Chi bộ đọc Báo cáo kiểm điểm của chi bộ

 Tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, Nguyễn Đức Nam – Phó Bí thư Chi bộ đọc Báo cáo kiểm điểm của chi bộ “Tự phê bình, phê bình” về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đã có 5 ý kiến tham luận của đảng viên trong chi bộ, các ý kiến cơ bản nhất trí với việc “tự soi, tự sửa” của Cấp ủy chi bộ và người đứng đầu cấp ủy; đồng thời tập trung trao đổi về những vấn đề còn tồn tại, trong đó đã tập trung thảo luận sâu những giải pháp khắc phục hạn chế và những vấn đề chính đặt ra trong quá rình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định chắc chắn rằng, Chi bộ Khoa  Chiến dịch không có biểu hiện “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong suốt thời gian qua.

Đồng chí Đại tá, TS Trần Văn Khúc – Phó chủ nhiệm Bộ môn PC – TC phát biểu ý kiến

Cũng tại Hội nghị, từng đồng chí đảng viên trong chi bộ đã trình bày kế hoạch tu dưỡng,rèn luyện của cá nhân năm 2022. Mỗi đảng viên đều được nhiều ý kiến tham gia đóng góp sôi nổi, thẳng thắn, thể hiện tinh thần phê và tự phê bình cao, đã chỉ ra những ưu, khuyết điểm, đồng thời đề ra phương hướng để cùng nhau khắc phục khuyết điểm.     

Từ công tác tổ chức, chuẩn bị hội nghị chu đáo, qua hơn ba giờ làm việc nghiêm túc, đồng thời phát huy cao độ tinh thần phê và tự phê bình. Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” đã thành công tốt đẹp.

Qua đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn những khuyết điểm còn tồn tại trong nội bộ; xác định rõ hơn trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, của người cán bộ giảng viên của Học viện Quốc Phòng. Việc duy trì thường xuyên sẽ là động lực góp phần tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, của Khoa, góp phần xây dựng Học viện trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin, yêu của Nhân dân.

N.B.T