Thực hiện Chỉ thị số 289- CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Học viện và Hướng dẫn số 353/HD- CT ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Cục Chính trị về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ chí Minh Học viện Quốc phòng lần thứ IV. Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2022, Chi đoàn cơ sở Văn phòng đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022- 2027.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Thi Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn Phòng dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có Thủ trưởng Cục Hậu cần - Kỹ Thuật, Cục Huấn luyện - Đào tạo; đại biểu các cơ quan chức năng của Cục Chính trị; đại diện lãnh đạo chỉ huy các phòng ban, đơn vị, các tổ chức quần chúng trong Cơ quan Văn phòng; các chi đoàn cơ sở trong Học viện và đông đủ cán bộ Đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn cơ sở Văn phòng.

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Thi- Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng phát biểu Chỉ đạo Đại hội

          Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Cục chính trị và dự thảo các văn kiện trình đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Bầu Ban chấp hành, bầu Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ mới và bầu Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện lần thứ IV.

Các Đại biểu tham dự Đại hội  

          Sau gần bốn giờ làm việc khẩn trương nghiêm túc, với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đã thực hiện tốt các nội dung, chương trình, nhiệm vụ đề ra. Đại hội Đã bầu Ban chấp hành Nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 05 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Tiến Bộ được bầu làm Bí thư Chi đoàn; đồng chí Lê Anh Vũ là Phó Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu 27 đồng chí đại biểu (trong đó có 26 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết) đại diện cho cho cán bộ đoàn viên thanh niên của chi đoàn đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện lần thứ IV.

          Đại hội Chi đoàn cơ sở Văn phòng Nhiệm kỳ 2022 - 2027 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ Văn phòng. Thành công của Đại hội sẽ tạo điều kiện, tiền đề để chi đoàn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng Đảng bộ Văn phòng TSVM, cơ quan VMTD “ mẫu mực tiêu biểu”./.

 

Tin bài Lê Anh Vũ - Phó Bí thư Chi đoàn Cơ sở Văn Phòng