Tập huấn năm học là một trong những hoạt động thường xuyên, giữ vai trò quan trọng, nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện Kế hoạch tập huấn năm học 2022 – 2023 của Học viện Quốc phòng, hôm nay ngày 8 tháng 9 năm 2022 Khoa Chiến dịch tiến hành tập huấn cho toàn thể cán bộ giảng viên của Khoa.

Nhận thức nhiệm vụ tập huấn là một hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của năm học, bởi giảng viên là chủ thể của hoạt động dạy, giữ vai trò truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm, định hướng nội dung, giải quyết những vấn đề khó khăn trong quá trình nâng cao chất lượng hoạt động học của học viên.

Lãnh đạo, chỉ huy Khoa đã sáng suốt trong lựa chọn nội dung tập huấn sát với yêu cầu, nhiệm vụ của Khoa, thực tiễn chương trình đào tạo các đối tượng tại Học viện để phân công giảng viên chuẩn bị và thực hiện phù hợp, đồng thời duy trì nghiêm túc kế hoạch, tổ chức thực hiện và rút kinh nghiệm chặt chẽ. 

Thiếu tướng, Chủ nhiệm Khoa, Nguyễn Đức Nam phổ biến ý định tập huấn

Bên cạnh đó giảng viên được phân công đã nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, từ công tác chuẩn bị chu đáo, chất lượng cao đến thực hành trình bầy nội dung bài bản chất lượng tốt

 

Đồng chí Thượng tá, Phó chủ nhiệm Bộ môn PT-PN thực hiện nội dung tập huấn

Buổi tập huấn của Khoa chiến dịch đã diễn ra thành công tốt đẹp, từ việc thực hiện tốt chương trình, kế hoạch tập huấn đến duy trì thực hiện nội dung bảo đảm chất lượng cao. Thành công của buổi tập huấn là đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp, một trong những điều kiện quan trọng để tiến tới Khoa Chiến dịch sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.

Tin và ảnh: Nguyễn Bá Tuyến - Khoa Chiến dịch