Trong hai ngày 19 và 20-12, tại thành phố Luang Prabang (Lào) diễn ra cuộc họp thường niên lần thứ XXXII giữa hai đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào.

 

Cuộc họp thường niên lần thứ XXXII giữa hai đoàn Đại biểu biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Baochinhphu.vn  

Trên tinh thần quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã thảo luận và thống nhất phương hướng hợp tác trong công tác biên giới thời gian tới, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết tiếp tục đà hợp tác giữa cơ quan chức năng cả Trung ương và địa phương liên quan của hai bên để bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả Hiệp định Quy chế quản lý biên giới năm 2016; đẩy mạnh nghiên cứu, kiến nghị và triển khai các mô hình hợp tác cùng phát triển; triển khai hiệu quả định hướng quy hoạch phát triển cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai nước.

Theo qdnd.vn