Sáng 06-02, Học viện Quốc phòng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 89; lớp Đào tạo cao cấp ngắn hạn Chỉ huy – Tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược khóa 49; lớp Đào tạo cao cấp ngắn hạn Tham mưu – Tác chiến cấp chiến dịch, chiến lược khóa 20 năm học 2022-2023.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện chủ trì Lễ Khai giảng.

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng dự Lễ Khai giảng.

Dự Lễ Khai giảng có các đại biểu đại diện cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương; đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Cục Đào tạo của Bộ Công an.

 

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ Khai giảng

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện nêu rõ: Mỗi khóa học có chương trình, nội dung, yêu cầu khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu: giúp các đồng chí nâng cao khả năng tư duy dự báo chiến lược; nâng cao trình độ nhận thức, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và quân sự; nhận định đánh giá tình hình, giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực, nội dung cụ thể ở các cơ quan, đơn vị, ban, bộ, ngành và địa phương. Trên cơ sở đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững mạnh, bảo đảm cho đất nước luôn chủ động về chiến lược, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; hội nhập và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

 

Các đại biểu dự Lễ Khai giảng

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Học viện trong thời kỳ mới, đồng chí Giám đốc Học viện cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ, giảng viên phải tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới huấn luyện - đào tạo theo phương pháp dạy học tích cực, thi và kiểm tra đánh giá đúng thực chất; các bài giảng phải làm rõ, cụ thể hóa những vấn đề mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, bảo đảm tính lý luận sâu sắc, tính thực tiễn phong phú, cập nhập những thông tin mới và có tính định hướng, dự báo khoa học. Đồng thời, duy trì nghiêm Quy chế công tác huấn luyện – đào tạo, nền nếp chính quy, nhất là thời gian tập bài, ôn tập, lên xuống lớp và ra vào doanh trại. Công tác bảo đảm huấn luyện phải chu đáo, tỷ mỷ phục vụ tốt cho việc học tập và nghiên cứu của học viên.

Đối với các đồng chí học viên, cần quán triệt sâu sắc mục tiêu, yêu cầu của khóa học, nhận rõ niềm vinh dự, tự hào khi được học tập, nghiên cứu tại Học viện Quốc phòng; nêu cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tận dụng thời gian, phát huy tính sáng tạo trong học tập; đẩy mạnh thi đua học thực chất, thi kiểm tra thực chất để nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức, năng lực, phương pháp tác phong công tác và khả năng tư duy, nhận định, phân tích, đánh giá tình hình, giải quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu của khóa học. Đồng thời, Học viện rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các đồng chí để Học viện tiếp tục hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và tổ chức điều hành huấn luyện cho các khóa học tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.

Quang cảnh buổi Lễ Khai giảng

Phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ mới và những thành tích đã đạt được trong những năm qua, chúng ta tin tưởng rằng các khóa đào tạo học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 của Học viện sẽ gặt hái được nhiều thành tích cao và thành công tốt đẹp.

Tin- Lê Quy; Ảnh- Việt Hòa