Chiều 5-2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Phó trưởng ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gồm 20 học viên, kéo dài 6 tuần từ ngày 5-2 đến ngày 15-3-2023.

Thay mặt Bộ Chính trịBan Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng các học viên tham dự lớp học; đồng thời nêu rõ, Đảng xác định cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả; đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo.

Phát huy kết quả của các lớp đào tạo cán bộ vừa qua, Ban Bí thư quyết định mở Lớp bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức cho các Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với nhiều đổi mới về nội dung, chương trình, tổ chức lớp học, đặc biệt là việc lựa chọn 29 chuyên đề, bao quát nhiều nội dung quan trọng gắn với những vấn đề căn bản, cốt lõi trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII về xây dựng Đảng và Nhà nước; về phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người Việt Nam; về an ninh, quốc phòng và đối ngoại; về khoa học lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh mới.

Ban Tổ chức lớp học đã mời những giảng viên là những nhà lãnh đạo, quản lý cấp cao của Đảng và Nhà nước trực tiếp tham gia biên soạn và giảng dạy, trao đổi, thảo luận với các học viên. Bên cạnh đó, chương trình lớp học còn có các chuyên đề bổ trợ về kinh nghiệm quốc tế do các chuyên gia nước ngoài trình bày. Tất cả các chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng đều được bố trí thời gian thảo luận cùng với việc nghiên cứu thực tế tại một số địa phương ở vùng Bắc Trung Bộ.

"Có thể nói chương trình bồi dưỡng như vậy rất cần thiết, bổ ích đối với đối tượng học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý cao cấp tầm cán bộ chiến lược của Đảng", Thường trực Ban Bí thư khẳng định, đồng thời yêu cầu các học viên khắc phục mọi khó khăn, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế của lớp học, các quy định của Học viện, học tập một cách chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của lớp bồi dưỡng đề ra.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII chụp ảnh chung.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị các học viên cần hết sức coi trọng việc trao đổi, thảo luận những chuyên đề được học để nhận thức rõ ràng và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra, đồng thời chia sẻ với nhau những kinh nghiệm thực tiễn; đóng góp ý kiến cho nội dung chương trình cũng như cách thức tổ chức học để điều chỉnh, bổ sung đối với các lớp sau này.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, lớp bồi dưỡng là tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và tầm nhìn chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự dày công chuẩn bị của các cơ quan, tổ chức có liên quan, đặc biệt là Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Các học viên là những cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao, lực lượng dự bị tin cậy và đặc biệt quan trọng của Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực sự tiêu biểu về mọi mặt, đang tràn đầy ý chí, phấn đấu vươn lên.

Trong điều kiện như vậy, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: "Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng lớp học sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra".

Với tinh thần đó, Thường trực Ban Bí thư lưu ý các học viên coi đây là cơ hội để nắm bắt tốt kiến thức, được tập huấn và khắc phục tối đa tình trạng đi học như "một điều kiện để cho xong, đi học như trả nợ".

Thường trực Ban Bí thư cho biết Đảng có nhiều yêu cầu với Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, trong đó "quan trọng nhất là mỗi đồng chí phải thực sự chín chắn, trưởng thành về mặt chính trị". Đây là một yêu cầu rất quan trọng đối với cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chúc các học viên sau lớp bồi dưỡng sẽ vững vàng hơn, đáp ứng niềm tin cậy của các thế hệ lãnh đạo đi trước.

Thay mặt Ban Chỉ đạo lớp học phát biểu khai giảng lớp học, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết lớp bồi dưỡng là lớp đầu tiên khai giảng của năm mới 2023 tại Học viện.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng ban Chỉ đạo lớp học phát biểu.

Với nhận thức sâu sắc Lớp học bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, quán triệt chỉ đạo sâu sắc của Thường trực Ban Bí thư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cán bộ, giảng viên Học viện và các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho lớp học, đảm bảo cho lớp học được tổ chức đúng với yêu cầu, mục đích đề ra.

Đại diện các học viên của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải, Lớp trưởng cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, chỉ dẫn đầy trách nhiệm và chăm lo đối với cán bộ lớp sau trong Ban Chấp hành Trung ương.

Thay mặt các học viên của lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Long Hải hứa phát huy cao nhất ý thức, tinh thần trách nhiệm trong học tập; chủ động, sáng tạo tham gia hoàn thành tốt mục tiêu lớp học đề ra; thực hiện nghiêm nội quy của lớp học, các quy định, yêu cầu của Ban Chỉ đạo lớp học và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.      

Theo qdnd.vn