Ngày 28/02/2023, Khoa Công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023). Thiếu tướng Nguyễn Hữu Tập, Ủy viên Đảng ủy Học viên, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa chủ trì Hội nghị. Tham dự có đông đủ các đồng chí cán bộ giảng viên trong Khoa.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Tập, Ủy viên Đảng ủy Học viên, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Khoa chủ trì Hội nghị

Thực hiện hướng dẫn Số 299/HD-CT Ngày 20/02/2023 của Cục Chính trị về Công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. Khoa CTĐ, CTCT tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023). Tại hội nghị đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Tiến Chung Bí thư chi bộ, Phó Chủ nhiệm khoa thay mặt cho lãnh đạo, chỉ huy Khoa quán triệt phong trào thi đua “Quân đội tham gia đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ thực hành tiết kiệm chống lãng phí” và  phát động phong trào thi đua với chủ đề “ghi sâu lời bác thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”. Với nội dung thi đua giành 4 nhất, trong tâm là: Nhận thức tư tưởng tốt nhất. Thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất. Thực hiện điều chỉnh tổ chức biên chế; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật tốt nhất. Tổ chức các hoạt động có hiệu quả nhất.

Đại tá Nguyễn Tiến Chung, Bí thư chi bộ, Phó Chủ nhiệm khoa phát động phong trào thi đua

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Chủ nhiệm khoa đã đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Khoa những tháng đầu năm 2023; ghi nhận và biểu dương những tập thể và cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh để thực hiện tốt phong trào thi đua cao điểm yêu cầu mọi cán bộ, giảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua trong học tập, công tác góp phần xây dựng chi bộ TSVM tiêu biểu, Khoa VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc đẩy mạnh hơn nữa thực hiện phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” và chủ trương “3 thực chất”, “02 thiết thực”, thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện, đào tạo cho các đối tượng.

Hai là, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ có chất lượng các tài liệu, để tải nghiên cứu khoa học chủ động tích cực tham gia biết báo khoa học đấu tranh trên không gian mạng.

Ba là, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, phấn đấu 100% cán bộ giảng viên yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ không có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống. Tích cực tham gia các phong trào thi đua Quyết thắng năm và phong trào thi đua đột kích và các hoạt động kỷ niệm 113 năm nảy sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/ 5/2023).

Bốn là, duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ chính quy, rèn luyện kỷ luật bảo đảm an toàn trong công tác và trong tham gia giao thông; 100% không xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật làm ảnh hưởng đến bản chất truyền thống của Quân đội, Học viện và đơn vị.