Sáng 03-4, Học viện Quốc phòng đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh (QPAN) khóa 90. Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện chủ trì Lễ Khai giảng. Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng dự Lễ Khai giảng. PGS, TS Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; đại biểu đại diện cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương; đại biểu Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; đại biểu đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Công an cùng 79 đồng chí học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN khóa 90 dự Lễ Khai giảng.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW,

Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ Khai giảng

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo cho lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN khóa 90, Đảng ủy Cục Huấn luyện – Đào tạo đã chủ động tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về xây dựng nội dung, chương trình huấn luyện - đào tạo cho khóa học. Lãnh đạo, chỉ huy Cục đã hiệp đồng, liên hệ, mời các đồng chí là lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương; Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Các Tư lệnh Quân chủng, Binh chủng trong Bộ Quốc phòng tham gia giảng dạy các chuyên đề. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, đảm bảo cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật tốt nhất phục vụ khóa học.

Ảnh Cán bộ, nhân viên Cục Huấn luyện – đào tạo thực hiện công tác bảo đảm trang bị, kỹ thuật phụ vụ khóa học.

Trong thời gian hơn 01 tháng, khóa học sẽ nghiên cứu các chuyên đề về chiến lược quốc phòng một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân; về bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng; về đối ngoại gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nghiên cứu một số vấn đề về tác chiến phòng thủ quân khu, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới Quốc gia; thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng… xử trí tình huống biểu tình, bạo loạn lật đổ; luyện tập về vận hành cơ chế trong tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; cùng với đó là quá trình nghiên cứu thực tế, tham quan, trao đổi kinh nghiệm về công tác quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với một số đơn vị, cơ quan và địa phương.

Các chuyên đề trên rất quan trọng và thiết thực, giúp các đồng chí học viên nâng cao nhận thức, khả năng tư duy, dự báo chiến lược; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; nhận định đánh giá tình hình, giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực, nội dung cụ thể ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững mạnh, bảo đảm cho đất nước luôn chủ động về chiến lược, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; hội nhập và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

Tin tưởng rằng, trong không khí thi đua cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lãnh đạo, chỉ huy Cục Huấn luyện - đào tạo cùng cán bộ, nhân viên trong Cục sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của khóa học./.

 

Thiếu tá, ThS Tô Thị Thu

Cục Huấn luyện – Đào tạo/ Học viện Quốc phòng