1. Lịch sử hình thành

Ngay từ những ngày đầu thành lập Học viện Quân sự Cao cấp, theo Quyết định số 28/QĐ – TM Ngày 25 tháng 02 năm 1976 về cơ cấu tổ chức, biên chế của Học viện, đã đánh dấu bước đầu thành lập "Khoa nghệ thuật Chiến dịch" và "Khoa Chiến thuật".

Quá trình phát triển, tiến tới từng bước ổn định tổ chức biên chế, theo quyết định Số 149/QĐ –TM tháng 7 năm 2003 về việc điều chỉnh tổ chức biên chế của Học viện "Khoa nghệ thuật Chiến dịch" và "Khoa Chiến thuật" được hợp nhất thành "Khoa Chiến dịch" đây là tên gọi được giữ cho đến ngày nay.

Từ buổi đầu thành lập đến nay, Khoa Chiến dịch luôn là một trong những cơ sở uy tín hàng đầu của Quân đội trong việc nghiên cứu, tổng hợp, pháp triển Nghệ thuật Chiến dịch Việt Nam và tích cực dự báo tình hình, tham mưu về Nghệ thuật Quân sự cho cơ quan, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Gắn liền với nhiệm vụ chung của Học viện là: Đào tạo bồi dưỡng sĩ quan chỉ huy tham mưu cao cấp chiến dịch – chiến lược; cán bộ nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và tương đương; nghiên cứu Khoa học Quân sự và Nghệ thuật Quân sự; hợp tác Quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp về quân sự.

Trải qua hơn 45 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa Chiến dịch đã trở thành một trong những địa chỉ tin cậy trong nhiệm vụ Huấn luyện - Đào tạo về Nghệ thuật Chiến dịch cho cán bộ cấp chiến dịch - chiến lược, cán bộ nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự đầu ngành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Song song với nhiệm vụ đào tạo, Khoa Chiến dịch còn là một trong những cơ sở nghiên cứu nghệ thuật chiến dịch có chất lượng cao, tác phong làm việc nghiên túc; với việc tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học chuyên sâu, đồng thời tích cực cập nhật những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan; không ngừng nghiên cứu, bổ sung, phát triển Nghệ thuật Chiến dịch Việt Nam, đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc.

https://admin.nda.edu.vn/Uploads/CkEditor/2022/4/20/5942432c-d47e-44fc-bd20-da9f0f7fb8c8.jpeg

Khoa Chiến dịch tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện cuộc thi viết chính luận  

3. Đội ngũ của khoa

Chỉ huy Khoa:

                        Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nam - Chủ nhiệm khoa;

                        Đại tá, Tiến sĩ Trần Hùng Cương - Phó chủ nhiệm khoa.

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác đào tạo nguồn cán bộ cao cấp của Quân đội. Lãnh đạo, chỉ huy khoa đã không ngừng quan tâm, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ. Đến nay, đội ngũ giảng dạy của khoa không chỉ tăng về số lượng mà còn đảm bảo về trình độ: PGS - TS = 01; TS = 06; ThS = 09, trong đó 05 ĐC đang trong quá trình đào tạo NCS; Cử nhân = 02 trong đó 01 ĐC đang trong quá trình đào tạo ThS.

4. Thành tích đạt được

Được Bộ quốc phòng, Quân ủy trung ương và Học viện ghi nhận những thành tích mà "Khoa Chiến dịch" đạt được: Cho đến nay Khoa đã nhận được nhiều Huân chương; Huy chương; Bằng khen; Giấy khen và các danh hiệu cao quý khác, đặc biệt là "Huân chương Chiến công hạng Ba"  được tặng năm 1980.

Xứng đáng với sự tin tưởng của trên, trong hơn 45 năm, Khoa không những đã góp phần quan trọng trong công tác đào tạo thành công nhiều khóa đào tạo cán bộ cao cấp CH-TM cấp chiến dịch, chiến lược cho các đối tượng; mà còn hợp tác Huấn luyện - Đào tạo cán bộ cao cấp của các Học viện, nhà trường trong Quân đội; đồng thời đã hướng dẫn thành công cho hơn một trăm nghiên cứu sinh và hơn hai trăm học viên cao học, chuyên ngành Nghệ thuật Chiến dịch.

Đặc biệt Khoa luôn làm tốt công tác nghiên cứu, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự, đồng thời tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng các vấn đề về Nghệ thuật quân sự góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5. Liên hệ

Địa chỉ: Tầng 3/nhà S2/Số 93, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0965476999.