Khoa Quân chủng đã tích cực, chủ động, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên các mặt công tác. Khoa đã kịp thời tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết lãnh đạo của Đảng uỷ Học viện, kế hoạch và hướng dẫn về công tác thi đua Quyết thắng năm 2023 của Học viện. Tiến hành phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, Quyết thắng”, đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới”; các mục tiêu, nội dung thi đua đã được cụ thể hoá và triển khai thực hiện sát với tình hình, điều kiện thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của Khoa và được cụ thể hóa trong nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Trong đó, đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng cụ thể như sau: Hướng dẫn số 55 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều trong quy định 69 QĐ/TW ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về  về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Quy định số 98/QĐ/TW ngày 01 tháng 12 của Ban chấp Hành Trung ương Đảng về ban hành quy trình giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại của cấp ủy tỉnh, tương đương, cơ sở, Kết luận số 21 của BCH Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định số 37 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương “về tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”; chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiên quyết ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XI, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủ  y Học viện.

Tổ chức phát động thi đua tại Khoa Quân chủng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ, chỉ huy Khoa thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thống nhất về ý chí và hành động, tinh thần quyết tâm cao trong triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2023 của Đảng ủy Học viện và của Chi bộ, Kết luận số 21 của BCH Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định số 37 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương “về tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”. Đồng thời, đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm chắc tình hình kịp thời có các biện pháp phù hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để phong trào thi đua của Khoa luôn đúng trọng tâm, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Thượng tướng Lương Đình Hồng Chính ủy Học viện đến dự và chỉ đạo giao hữu thể thao mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão  

Về HL-ĐT: Khoa Quân chủng đã làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia diễn tập, kiểm tra, thi tốt nghiệp cuối khóa và tổng kết khóa học, bế giảng các lớp học kỳ 1 năm học 2022-2023 với chất lượng tốt, đúng phương châm “chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị” và chủ trương “3 thực chất”, “Hai thiết thực” trong HL-ĐT. Khoa Quân chủng cũng đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt và triển khai kịp thời các nội dung HL-ĐT Học kỳ 2. Đã tiếp tục đào tạo NCS, học viên cao học theo đúng tiến độ, các luận văn, chuyên đề, luận án bảo đảm chất lượng tốt; đã chuẩn bị 2 NCS khóa 28 bảo vệ cấp cơ sở đạt kết quả cao.

Về NCKH: Các cán bộ giảng viên đã tập trung hoàn thiện các tài liệu, đề tài năm 2022 khi được Viện KHNTQS thẩm định, Học viện thông qua. Triển khai biên soạn 3 tài liệu cấp Bộ, 7 tài liệu cấp Học viện, 1 đề tài cấp Học viện theo quyết định năm 2022; tham gia 4 đề tài cấp Bộ của Học viện và 2 quân chủng. Xây dựng và triển khai các kế hoạch NCKH năm của Khoa và các bộ môn, đề xuất tài liệu dạy học Cấp Bộ năm 2023 theo hướng dẫn của trên.

- Về bồi dưỡng đội ngũ giảng viên: Khoa Quân chủng, trực tiếp là các bộ môn đã tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giảng viên, chất lượng bài giảng, tập bài, diễn tập; đẩy mạnh xây dựng phong cách “Nhà giáo mẫu mực”, “Giảng dạy sáng tạo ”; thực hiện việc nêu gương; đẩy mạnh phong trào tự học tập, tự rèn luyện nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Bồi dưỡng giảng viên đảm nhiệm bài giảng mới; thường xuyên tổ chức thông qua bài giảng, dự giảng theo kế hoạch; bồi dưỡng cho 2 đ/c giảng viên chuẩn bị, tham gia thi GVG cấp Khoa và cấp Học viện.

Việc phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tình đoàn kết, gắn bó trong nội bộ, đoàn kết quân dân và đoàn kết với học viên quốc tế cũng đã được đẩy mạnh. Khoa tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; quản lý chặt chẽ các mối quan hệ xã hội. Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị của Giám đốc HV về SSCĐ và tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, duy trì nghiêm các chế độ trực. Đã Tổ chức chúc Tết cán bộ nghỉ hưu; chuẩn bị và triển khai đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao; thực hiện tốt việc ổn định sau nghỉ Tết và thực hiện nhiệm vụ tiếp theo với chất lượng tốt nhất; 100% các bộ môn và toàn Khoa an toàn tuyệt đối về người, tài liệu, thông tin và an toàn giao thông.

Hoạt động thi đấu bóng chuyền