Chiều ngày 06/4, Khoa Quân chủng tổ chức phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023 đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong khoa.

Đồng chí Đại tá, PGS, TS Lê Quốc Dũng, Bí thư chi bộ chủ trì phát động thi đua

Đồng chí Đại tá, PGS, TS Lê Quốc Dũng, Bí thư chi bộ chủ trì phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023 trên một số nội dung:

Chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Nội dung, chỉ tiêu thi đua: Quán triệt sâu sắc, đầy đủ mục tiêu, nội dung của phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023, phấn đấu khoa Quân chủng bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, không có vụ việc mất an toàn giao thông và vi phạm an toàn giao thông phải xử lý.

Cán bộ, giảng viên trong khoa đã quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của tập thể, cá nhân thông qua phong trào thi đua, tạo động lực và quyết tâm phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua đưa ra và thực hiện thắng lợi năm an toàn giao thông, phấn đấu an toàn tuyệt đối và không có vi phạm giao thông phải xử lý.

Phần ký kết thi đua: 100% cán bộ, giảng viên trong khoa đã ký kết vào bản giao ước thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023./.