https://admin.nda.edu.vn/Uploads/CkEditor/2021/12/30/8620bc29-7a8b-43c9-9a23-33dabda99c65.png

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa

Giám đốc

https://admin.nda.edu.vn/Uploads/CkEditor/2022/6/1/5df0d2f9-19bb-45bb-ba21-e69576dcaf89.jpg  

Thượng tướng Lương Đình Hồng

Chính ủy

   

Trung tướng, TS Đào Tuấn Anh

Phó giám đốc

    

Trung tướng Bùi Huy Biết

Phó chính ủy

Trung tướng, TS Nguyễn Anh Tuấn

Phó giám đốc

https://admin.nda.edu.vn/Uploads/CkEditor/2022/9/29/c6cee9f8-a6ed-40c1-aa29-20085bd863fb.jpg

Trung tướng TS Lê Xuân Thành

Phó giám đốc