1. Lịch sử hình thành

Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới, Ngày 20 tháng 12 năm 1994 Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 188/CP thành lập Học viện Quốc phòng trên cơ sở Học viện Quân sự Cấp cao. Chức năng, nhiệm vụ của Học viện là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp trong Quân đội; Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho lãnh đạo các ban, bộ, ngành và đoàn thể ở Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các sỹ quan cao cấp của Quân đội, Công an và các doanh nghiệp có liên quan nhiều đến quốc phòng và an ninh; Đào tạo Sau đại học; Hợp tác quốc tế về đào tạo cán bộ quân sự cao cấp và nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự cấp chiến dịch – chiến lược.

Học viện tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh khóa 1 ngày 08/6/1998 và Hệ Quốc phòng lấy ngày 08 tháng 6 năm 1998 là ngày Truyền thống của Hệ

2. Tổ chức, biên chế: Gồm: 05 đồng chí

- 01 Hệ trưởng: Đại tá TS. Nguyễn Bá Lâm

- 01 Chính trị viên: Đại tá Phạm Viết Sơn

- 01 Phó Hệ trưởng: Đại tá Hoàng Hữu Đỉnh

- 01 Trợ lý: Trung tá QNCN Hoàng Thanh Hải

- 01 Nhân viên: Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thu Hà

3. Về tổ chức Đảng

- Chi bộ Hệ Quốc phòng là Chi bộ cơ sở

- Cấp uỷ gồm Bí thư và Phó Bí thư chi bộ

- Đảng viên 05 đồng chí

4. Chức năng nhiệm vụ

- Trực tiếp tổ chức, quản lý các khóa bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ lãnh đạo diện Trung ương quản lý:

+ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (chính thức và dự khuyết);

+ Người đứng đầu và cấp phó của: bộ, cơ quan ngang bộ, tổng cục thuộc bộ; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại học Quốc gia; Văn phòng,  các ban Đảng ở Trung ương; các Đảng ủy ngoài nước, khối các cơ quan, khối doanh nghiệp Trung ương; Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật; Đại sứ quán, Lãnh sự quán Việt Nam; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng, Hội đồng, Ủy ban và cơ quan của Quốc hội; Kiểm toán Nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương;

+ Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND và các Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trợ lý  Ủy viên Bộ Chính trị, chuyên gia cao cấp; Đại biểu Quốc hội chuyên trách; sĩ quan cấp tướng Quân đội, Công an.

+ Người đứng đầu, cấp phó và thành viên Hội đồng thành viên của: tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng quyết định thành lập và các doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt; Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng chính sách, Ngân hàng Phát triển Việt Nam …

- Phối hợp với Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực HĐGD quốc phòng, BQP chiêu sinh, tiếp nhận học viên, làm công tác tổ chức và điều hành các khóa học.

- Tổ chức, hướng dẫn và nắm chắc chất lượng học tập của học viên, duy trì các chế độ sinh hoạt và chấp hành các quy định trong môi trường Quân đội; phối hợp với các cơ quan hữu quan bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt, đi lại cho học viên.

Các hoạt động của Hệ Quốc phòng đã tạo môi trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu về quốc phòng và an ninh; xây dựng quyết tâm, trách nhiệm trong học tập và đoàn kết gắn bó giúp đỡ nhau trên tình đồng chí, đồng đội cả trong thời gian học tập tại Học viện và sau khi ra trường.

5. Thành tích đạt được

Hơn 24 năm qua, Hệ Quốc phòng tổ chức quản lý 85 khóa BDKT quốc phòng và an ninh cho 5176 đồng chí, trong đó có 215 đồng chí UVBCHTW, UVDKBCHTW Đảng. Học viên các khóa BDKT QPAN đã có nhiều ý kiến đề xuất, giải pháp chiến lược về xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND được đánh giá cao. Kết quả đó đã góp phần xứng đáng vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Hệ Quốc phòng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (2005); 2 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (2011, 2017); Ban Dân vận Trung ương tặng Bằng khen về công tác Dân vận (2010); Tổng cục Chính trị tặng 03 Bằng khen về công tác tuyên truyền đặc biệt và công tác Dân vận. Tổng kết 10 năm bồi dưỡng kiến thức QPAN, Hệ Quốc phòng được Học viện tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QPAN 1998 – 2009”, Cờ thi đua của Học viện, nhiều bằng khen, giấy khen và các phần thưởng cao quý khác.

Hệ Quốc Phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì