1. Lịch sử hình thành.

          Để chuẩn bị thật tốt cho nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo học viên quốc tế, cùng với việc chuẩn bị chương trình, nội dung, kế hoạch huấn luyện và quản lý học viên ngày 01 tháng 01 năm 1985 Viện trưởng (Giám đốc) Học viện ra quyết định thành lập khung lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quốc tế. Trước yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện - Đào tạo của Học viện ngày càng phát triển mở rộng ngày 27 tháng 8 năm 1990 Viện trưởng Học viện ký quyết định số 618/QĐ-HV quy định tổ chức khung các hệ quản lý học viên, gồm 3 hệ trong đó có Hệ Quốc tế; về tổ chức đảng chi bộ Hệ Quốc tế là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và được đặt dưới sự lãnh đạo   trực tiếp của Đảng ủy Học viện. Trên cơ sở đó ngày 01/ 01 hàng năm là ngày truyền thống của Hệ Quốc tế.

2. Chức năng, nhiệm vụ.

          Ngay từ đầu thành lập Học viện đã xác định chức năng, nhiệm vụ của Hệ Quốc tế là: Chỉ huy, quản lý các đối tượng học viên quốc tế bao gồm: Các lớp đào tạo CHTM cao cấp CDCL, Giảng viên, Sau đại học và các lớp quan chức Quốc tế - Quốc phòng đa quốc gia.

 3. Lãnh đạo, chỉ huy.

          - Biên chế: 07 cán bộ, nhân viên

          + Hệ Trưởng: Đại tá, TS Vũ Minh Nhật

          + Chính trị viên: Đại tá, Ths Lê Minh Chiêu

          + Phó Hệ trưởng: Trung tá, Nguyễn Khắc Phú.

4. Thành tích đạt được.

          Trải qua gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, Hệ quốc tế luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên giao, tiếp nhận, quản lý và bàn giao các lớp Chỉ huy tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược; cán bộ giảng dạy; Cao học và nghiên cứu sinh khoa học nghệ thuật quân sự cho quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia (đã quản lý 85 khóa học với gần 1000 học viên trong đó 90 Thạc sĩ, 35 NCS); 05 lớp quan chức Quốc phòng của 25 nước tham gia, được Học viện, Bộ quốc phòng và quân đội các nước đánh giá cao, nhiều học viên sau khi tốt nghiệp về nước đã phát triển giữ trọng trách cao trong quân đội và Nhà nước bạn. Góp phần xây dựng nâng cao tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với quân đội các nước trong khu vực và trên thế giới nhất là với Quân đội nhân dân Lào và quân đội Hoàng gia Campuchia. Hệ Quốc tế đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Bộ Quốc phòng Học viện Quốc phòng và Nhà nước Lào, CamPuChia tặng.

 

http://admin.nda.edu.vn/Uploads/CkEditor/2022/4/20/8944b71b-2adc-4cae-ae12-d898c6ed737b.jpeg

Lễ Khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn CH-TM cao cấp Chiến dịch - Chiến lược QĐND Lào khóa 4

5. Liên hệ.    Đt bàn 069. 556. 186;

          + Hệ Trưởng: Vũ Minh Nhật (Đt 098.596.0347)

          + Chính trị viên: Lê Minh Chiêu (Đt 037.944.7360)

          + Phó Hệ trưởng: Nguyễn Khắc Phú (Đt 086.86.19555)./.