1. Lịch sử hình thành

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang trong giai đoạn cách mạng mới, đồng thời hoàn chỉnh hệ thống nhà trường của quân đội ta, ngày 21 tháng 02 năm 1976 Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 38/QĐ-BQP thành lập Học viện Quân sự Cao cấp do Thượng tướng Hoàng Văn Thái, Thứ trưởng ký. Sau bốn tháng khẩn trương nghiên cứu khảo sát, hoạch định và căn cứ vào đề đạt từ thực tiễn của Học viện, ngày 25 tháng 6 năm 1976, Tổng Tham mưu trưởng ra Quyết định số 146/QĐ-TM ban hành biên chế chính thức cho Học viện Quân sự Cao cấp gồm Ban Giám đốc, 6 cơ quan, 16 khoa giảng viên, bổ sung 3 đơn vị học viên (khung Hệ Bổ túc, khung Hệ Đào tạo và khung Hệ Quốc tế). Ngày 03 tháng 01 năm 1977 Học viện khai giảng khóa đầu tiên với 94 học viên. Đây là khóa đầu tiên Hệ Đào tạo. Ngày 23 tháng 9 năm 1998 Hệ cao học, nghiên cứu sinh thành lập tách từ khung Đào tạo. Đảng bộ Hệ Sau đại học là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Học viện Quốc phòng. Tổ chức thành lập các chi bộ cao học và chi bộ nghiên cứu sinh. Hiện nay, Đảng bộ luôn có từ 5 đến 7 chi bộ với trên 100 đảng viên.

Theo yêu cầu phát triển ngày càng cao và nhiệm vụ đào tạo của Học viện, số lượng học viên của Hệ Sau đại học không ngừng tăng về số lớp, nhất là các lớp nghiên cứu sinh.

Trải qua hơn 45 năm xây dựng và trưởng thành, Hệ Sau đại học đã có bước phát triển về quy mô và chất lượng đào tạo. Nhiều học viên của Hệ ra trường, đã và đang giữ các cương vị  thủ trưởng các cơ quan chiến lược của Bộ; lãnh đạo, chỉ huy ở các Quân khu, Quân đoàn, quân binh chủng, các học viện, nhà trường trong toàn quân.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Hệ Sau đại học có nhiệm vụ quản lý các lớp đào tạo Cao học và Nghiên cứu sinh, phối hợp với các cơ quan, các khoa giáo viên, quản lý, điều hành huấn luyện theo kế hoạch; bảo đảm không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo và nghiên cứu khoa học; quản lý chặt chẽ quân số, các trang thiết bị, quản lý kỷ luật. Tiến hành tốt các mặt công tác nhằm xây dựng các tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, đáp ứng mục tiêu huấn luyện - đào tạo và yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển của Học viện trong thời kỳ mới.

 Ảnh lớp Cao học đi học tập dã ngoại

3. Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị:

  1. Đại tá Đỗ Khắc Mừng;  chức vụ:  Hệ trưởng
  2. Đại tá Khúc Văn Thiện; Chức vụ: Chính trị viên
  3. Đại tá Lê Văn Mến; Chức vụ: Phó Hệ trưởng
  4. Đại tá Lê Việt Dũng; Chức vụ: Phó Hệ trưởng

4. Thành tích đạt được:

Các lớp CH: Đào tạo:  29 khóa; bảo vệ luận văn 100% đạt khá, giỏi; phúc tra tiếng Anh 100% đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường, nhận bằng Thạc sĩ khoa học quân sự 639 học viên.

Các lớp NCS: thực hiên tốt tiển độ, kế hoạch đào tạo đề ra,100% thực hiện và hoàn thành tốt tiêu chí về bài báo khoa học đăng trên tạp chí theo quy định chất lượng tốt. Tổng 27 khóa; 405 học viên;

Hệ được tặng thưởng: 5 lần được Danh hiệu đơn vị Quyết Thắng; 10 Bằng, Giấy khen các loại của Bộ và Học viện

5. Liên hệ:

Hệ  Sau đại học, Học viện Quốc phòng: Số 93 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội./.