(Thứ ba, 14/03/2023, 08:35)

Hòa chung khí thế của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và Học viện Quốc Phòng tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi đầu Xuân Quý Mão 2023, Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023” kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).

(Chủ nhật, 17/04/2022, 15:23)

Đang tải...
Đang tải...