(Thứ ba, 21/03/2023, 14:52)

Thực hiện sự chỉ đạo của thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện. Căn cứ vào Quyết định số 2434/QĐ-HV ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Giám đốc Học viện về phê duyệt Kế hoạch thi giảng viên giỏi các cấp Học viện năm học 2022 - 2023; Khoa Chỉ huy - Tham mưu đã tổ chức thành công đợt thi giảng viên giỏi cấp khoa.

(Thứ sáu, 17/02/2023, 16:09)

Sáng ngày 16/2/2023, tại trụ sở Trung ương Đảng - Số 1 đường Hùng Vương - TP Hà Nội, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân Quý Mão 2023.

(Thứ bảy, 09/04/2022, 07:32)

Đang tải...
Đang tải...