Ngày 04/01/2023, chi bộ Khoa Công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Học viện và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Trung tướng Bùi Huy Biết, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Học viện tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra; trong đó tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và trách nhiệm; đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của chi bộ.

Trung tướng Bùi Huy Biết, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Học viện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Bùi Huy Biết, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Học viện đã biểu dương những thành tích chi bộ Khoa CTĐ, CTCT đã đạt được trong năm 2022, đồng thời định hướng những vấn đề chi bộ cần tập trung lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo, đặc biệt là trong công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên để giữ vững và phát huy vai trò là một trong những Khoa trung tâm của Học viện.

Đại tá Nguyễn Tiến Chung, Bí thư chi bộ chủ trì Hội nghị

          Kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Chung, Bí thư chi bộ khẳng định: Phát huy truyền thống và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của chi bộ; cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ, đảng viên Khoa Công tác đảng, công tác chính trị luôn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, đoàn kết, khắc phục khó khăn, với quyết tâm cao, khí thế mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, xây dựng Chi bộ Khoa trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, Khoa VMTD “mẫu mực tiêu biểu”, góp phần xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực, phát triển bền vững, xứng đáng với vị thế là một trung tâm huấn luyện – đào tạo và nghiên cứu khoa học về quân sự, quốc phòng hàng đầu của quân đội, quốc gia có uy tín trong khu vực và quốc tế.

Khoa Công tác đảng, công tác chính trị