1. Lịch sử hình thành

          Tiền thân của Khoa Quân chủng là các khoa: Phòng không, Không quân và Hải quân thuộc biên chế Học viện Quân sự Cao cấp, theo Quyết định số 28/QĐ-TM ngày 25/02/1976 của Tổng Tham mưu trưởng. Năm 1983, ba khoa được hợp nhất thành Khoa Quân chủng, năm 1985 đã tách ra thành các khoa riêng biệt. Năm 1999, sáp nhập Khoa Phòng không và Khoa Không quân thành Khoa Phòng không - Không quân. Năm 2003, theo Quyết định số 673/QĐ-TM ngày 18/7/2003 của Tổng Tham mưu trưởng, sáp nhập Khoa Phòng không - Không quân và Khoa Hải quân thành Khoa Quân chủng.

          Trong từng giai đoạn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự giúp đỡ tận tình của các cơ quan, đơn vị và 2 quân chủng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giảng viên, Khoa Quân chủng đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Học viện Quốc phòng.

          Phát huy truyền thống “Tận tụy, đoàn kết, chủ động, sáng tạo”, ngày nay, Khoa Quân chủng tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chỉ thị của cấp trên; tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt; xây dựng Chi bộ luôn trong sạch vững mạnh, Khoa vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; không ngừng đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao khả năng quản lý, bảo vệ vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Quân chủng là một trong 10 khoa thuộc hệ thống tổ chức, biên chế của Học viện Quốc phòng, giữ vị trí quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác huấn luyện - đào tạo và nghiên cứu khoa học chuyên nghành Phòng không, Không quân, Hải quân của Học viện và trong tuyên truyền giáo dục, triển khai, cụ thể hóa Luật Quốc phòng.

          Nhiệm vụ của Khoa những năm qua đã có những thay đổi và phát triển, chuyển trọng tâm huấn luyện từ chiến thuật, chiến dịch sang chiến dịch - chiến lược và chiến lược quốc phòng. Từ đó  đặt ra yêu cầu ngày càng cao cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; nhất là nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên.

3. Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị

          Chủ nhiệm khoa: Đại tá, PGS, TS Đinh Xuân Thanh

          Phó Chủ nhiệm khoa: Đại tá, ThS Nguyễn Quang Thịnh

4. Thành tích đạt được

          Quá trình xây dựng và trưởng thành, Khoa và nhiều lượt tập thể, cá nhân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Học viện tặng: 01 Huân chương chiến công hạng nhất, 01Huân chương chiến công hạng ba; nhiều bằng khen của Bộ Quốc phòng, cờ thi đua của Học viện; 03 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

5. Liên hệ:

Khoa Quân chủng, Học viện Quốc phòng: Số 93 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội./.