Giới thiệu về Khoa Quân chủng

Lãnh đạo chỉ huy Khoa


Chủ nhiệm khoa: Đại tá, PGS, TS Lê Quốc Dũng

Các Bộ môn

Bộ môn Không quân

Chủ nhiệm bộ môn: Đại tá, TS Nguyễn Anh Tuấn

Bộ môn Hải quân

Chủ nhiệm bộ môn (phụ trách bộ môn): Đại tá, PGS, TS Lê Quốc Dũng

Bộ môn Phòng không

Chủ nhiệm bộ môn: Đại tá, TS Lưu Bách Định

Phó chủ nhiệm bộ môn: Đại tá, TS Quách Văn Hiếu

Lịch sử hình thành và tổ chức biên chế

Tiền thân của Khoa Quân chủng là các khoa: Phòng không, Không quân và Hải quân thuộc biên chế Học viện Quân sự Cao cấp, theo Quyết định số 28/QĐ-TM ngày 25/02/1976 của Tổng Tham mưu trưởng. Năm 1983, ba khoa được hợp nhất thành Khoa Quân chủng, năm 1985 đã tách ra thành các khoa riêng biệt. Năm 1999, sáp nhập Khoa Phòng không và Khoa Không quân thành Khoa Phòng không - Không quân. Năm 2003, theo Quyết định số 673/QĐ-TM ngày 18/7/2003 của Tổng Tham mưu trưởng, sáp nhập Khoa Phòng không - Không quân và Khoa Hải quân thành Khoa Quân chủng.

          Trong từng giai đoạn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự giúp đỡ tận tình của các cơ quan, đơn vị và 2 quân chủng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giảng viên, Khoa Quân chủng đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Học viện Quốc phòng.

          Phát huy truyền thống “Tận tụy, đoàn kết, chủ động, sáng tạo”, ngày nay, Khoa Quân chủng tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chỉ thị của cấp trên; tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt; xây dựng Chi bộ luôn trong sạch vững mạnh, Khoa vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; không ngừng đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao khả năng quản lý, bảo vệ vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Chức năng nhiệm vụ

- Chức năng

+ Tham mưu, đề xuất với Giám đốc Học viện về tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo cho các đối tượng học viên đào tạo tại Học viện.

+ Tham mưu, đề xuất với Giám đốc Học viện về tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học quân sự và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học quân sự của Khoa.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện.

- Nhiệm vụ

+ Quản lý công tác huấn luyện - đào tạo của Khoa, chủ động nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện về chủ trương, phương hướng, nội dung, kế hoạch giảng dậy và tổ chức thực hiện.

+ Quản lý công tác nghiên cứu khoa học. Tổ chức tiến hành các hội nghị, hội thảo khoa học của Khoa, theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Hội đồng Khoa học Học viện. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch công tác đào tạo Sau đại học của Khoa.

          + Quản lý chặt chẽ công văn, tài liệu, cơ sở vật chất, trang bị, thực hành tiết kiệm; thực hiện tốt chế độ nền nếp sơ kết, tổng kết và các quy định về dự toán, thanh quyết toán ngân sách (nếu có).

+ Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị, công tác huấn luyện - đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học và công tác hậu cần, kỹ thuật của Học viện. Xây dựng, phát triển nguồn lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Khoa, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng Chi bộ Khoa trong sạch vững mạnh, Khoa vững mạnh toàn diện.

Thành tích

Quá trình xây dựng và trưởng thành, Khoa và nhiều lượt tập thể, cá nhân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Học viện tặng: 01 Huân chương chiến công hạng nhất, 01Huân chương chiến công hạng ba; nhiều bằng khen của Bộ Quốc phòng, cờ thi đua của Học viện; 03 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.