Sáng 02-6, Học viện Quốc phòng tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 85.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện chủ trì Lễ Bế giảng. Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng tham dự. Thiếu tướng Trần Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu, cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương dự Lễ Bế giảng.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện

phát biểu tại Lễ Bế giảng

Sau hơn một tháng học tập, nghiên cứu những nội dung cơ bản về chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác. Cùng với việc nghiên cứu các nội dung về lý luận, học viên trong khóa học đã đi nghiên cứu thực tế ở một số đơn vị, địa phương, tập đoàn kinh tế, quốc phòng; thông qua học tập kết hợp với trao đổi, thảo luận và nghiên cứu thực tế đã giúp cho học viên nâng tầm tư duy về kiến thức quốc phòng và an ninh.

Quang cảnh buổi Lễ Bế giảng

Phát biểu Bế giảng, đồng chí Giám đốc Học viện nêu rõ: Trong thảo luận và viết bài thu hoạch cuối khóa, nhiều đồng chí đã đưa ra những giải pháp thiết thực về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh góp phần giữ vững môi trường hòa bình và phát triển bền vững. Đồng thời đồng chí cũng mong muốn các đồng chí học viên trên cương vị của mình chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước trong hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tin- Lê Quy; Ảnh- Việt Hòa