Sáng 20-6, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 86.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học việnchủ trì Lễ Khai giảng.

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng dự Lễ Khai giảng.

PGS, TS Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương;Thiếu tướng Lê Văn Trì, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu, cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương và đại biểu Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đại biểu Bộ Công an dự Lễ Khai giảng.

Trong hơn một tháng học tập, các học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 86 sẽ được nghiên cứu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh; về công tác quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW,

Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ Khai giảng

Phát biểu khai giảng khóa học, Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện nhấn mạnh: những nội dung được học tập rất quan trọng và thiết thực, giúp các đồng chínâng cao nhận thức, khả năng tư duy, dự báo chiến lược; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; nhận định, đánh giá tình hình, giải quyết tốt những vấn đề về lý luận, thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực, nội dung cụ thể ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững mạnh, bảo đảm cho đất nước luôn chủ động về chiến lược, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hòa bình, ổn định đề xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hội nhập và mở rộng quan   hệ hợp tác quốc tế.  

Đồng chí Giám đốc Học viện cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tận dụng thời gian, phát huy tính sáng tạo trong học tập, giảng dạyđể nâng cao kiến thức, năng lực và bản lĩnh chính trị, cập nhật những tổng kết lý luận và thực tiễn trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kết quả các kỳ Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm cho nội dung các bài học có tính lý luận sâu sắc, tính thực tiễn phong phú, với những thông tin mới và có tính định hướng, dự báo khoa học./.

Tin- Lê Quy; Ảnh- Việt Hòa