Lãnh đạo chỉ huy Khoa

Chủ nhiệm khoa: Đại tá TS Nguyễn Thanh Long


Phó Chủ nhiệm khoa: Thượng tá PGS, TS Nguyễn Long

Các Bộ môn

Bộ môn Chỉ huy – Tham mưu

Chủ nhiệm bộ môn: Đại tá TS Bùi Tiến An

Phó chủ nhiệm bộ môn: Đại tá TS Nguyễn Hiền Tiếp

Bộ môn Tác chiến điện tử

Chủ nhiệm bộ môn: Đại tá ThS Hoàng Mạnh Du

Bộ môn Công nghệ thông tin - Sở chỉ huy

Chủ nhiệm bộ môn: Đại tá ThS Phạm Đăng Khoa

Phó chủ nhiệm bộ môn: Đại tá ThS Phạm Thị Kim Thương

Bộ bộ môn Phương pháp

Chủ nhiệm Bộ môn:  Thượng tá ThS Nguyễn Hữu Sâm

Lịch sử hình thành và tổ chức biên chế:

Khoa Chỉ huy – Tham mưu được thành lập vào ngày 25 tháng 6 năm 1976 (quyết định số 146/QĐ-TM).

Khi mới thành lập là Khoa Tham mưu. Ngày 11/09/1978, Khoa Tham mưu sáp nhập với bộ phận Khoa học Chỉ huy của Viện Khoa học quân sự và đổi tên thành Khoa Chỉ huy - Tham mưu. Năm 2003 (theo quyết định 673/QĐ-TM), Khoa Chỉ huy - Tham mưu được sáp nhập thêm 2 bộ môn Tác chiến điện tử và Công nghệ thông tin – Sở chỉ huy và đổi tên thành Khoa Chỉ huy bộ đội. Đến 2014 đổi tên thành Khoa Chỉ huy - Tham mưu và đến tháng 6 năm 2020 sáp nhập thêm bộ môn Phương pháp.

Các bộ môn:

- Chỉ huy – Tham mưu

- Tác chiến điện tử

- Công nghệ thông tin - Sở Chỉ huy

- Phương pháp.

Đội ngũ giảng viên:  4 PGS, 4 TS, 11 ThS

Chức năng nhiệm vụ

- Chức năng

+ Tham mưu, đề xuất với Giám đốc Học viện về tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo cho các đối tượng học viên đào tạo tại Học viện.

+ Tham mưu, đề xuất với Giám đốc Học viện về tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học quân sự và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học quân sự của Khoa.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện.

- Nhiệm vụ

+ Quản lý công tác huấn luyện - đào tạo của Khoa, chủ động nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện về chủ trương, phương hướng, nội dung, kế hoạch dạy học và tổ chức thực hiện.

+ Quản lý công tác nghiên cứu khoa học. Tổ chức tiến hành các hội nghị, hội thảo khoa học của Khoa, theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Hội đồng Khoa học Học viện. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch công tác đào tạo Sau đại học của Khoa.

 + Quản lý chặt chẽ công văn, tài liệu, cơ sở vật chất, trang bị, thực hành tiết kiệm; thực hiện tốt chế độ nền nếp sơ kết, tổng kết và các quy định về dự toán, thanh quyết toán ngân sách (nếu có).

+ Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị, công tác huấn luyện - đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học và công tác hậu cần, kỹ thuật của Học viện. Xây dựng, phát triển nguồn lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Khoa, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng Chi bộ Khoa trong sạch vững mạnh, Khoa vững mạnh toàn diện.

Thành tích

Huấn luyện: Đào tạo nhiều khóa CH-TM, QSĐP, TMTC cấp chiến dịch, chiến lược; các đơn vị trong và ngoài quân đội về các nội dung công tác CH-TM, Tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng trong các loại hình tác chiến; Phương pháp nghiên cứu khoa học.

Biên soạn tài liệu: Biên soạn điều lệnh tác chiến; tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác huấn luyện.

Nghiên cứu khoa học: Giảng viên trong khoa đã chủ trì nhiều đề tài, sáng kiến cấp bộ, cấp ngành. Nhân tài đất Việt năm 2009; Sáng kiến cải tiến thiết bị Giáo dục đạt giải B cấp BTTM năm 2021, Giải Nhì sáng kiến cải tiến kỹ thuật Toàn quốc năm 2022.

Khen thưởng: Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, đơn vị quyết thắng, đơn vị tiên tiến, bằng khen, giấy khen trong các phong trào thi đua quyết thắng của Học viện, Bộ Quốc phòng.