Sáng 01-11, Học viện Quốc phòng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 88.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện chủ trì Lễ Khai giảng. Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng dự Lễ Khai giảng.

PGS, TS Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; Thiếu tướng Lê Văn Trì, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu, cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương và đại biểu Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; đại biểu Bộ Công an dự Lễ Khai giảng.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW,

Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ Khai giảng

Phát biểu Khai giảng khóa học, Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện đánh giá: Hiện nay, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội đang là động lực hình thành xã hội thông tin, nền sản xuất thông minh, kinh tế số, thúc đẩy quá trình cải cách, đổi mới, sáng tạo và tái cấu trúc ở mọi quốc gia. Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp; các nước lớn tiếp tục điều chỉnh chiến lược, vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa đấu tranh kiềm chế lẫn nhau và can dự và chi phối vào nội bộ các nước khác. Những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống mang tính toàn cầu đan xen lẫn nhau, đặt ra nhiều vấn đề buộc cộng đồng quốc tế phải đối phó như: an ninh con người, an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên, đói nghèo, dịch bệnh... Đặc biệt, cuộc xung đột quân sự giữa Nga - Ukraine đã và đang  làm ảnh hưởng lớn tới quan hệ quốc tế và an ninh, an toàn của người dân; đồng thời tạo tiền lệ nguy hiểm trong giải quyết các bất đồng quốc tế.

Trước tình hình đó đòi hỏi những cán bộ chủ chốt của các ban, bộ, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang càng phải nghiên cứu, nắm vững quan điểm, tư duy mới của Đảng về quốc phòng, an ninh để xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, nhất là việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ trưởng Ban Giám đốc Học viện và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN khóa 88.

Đồng chí Giám đốc Học viện cũng yêu cầu học viên lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN khóa 88 cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tận dụng thời gian, phát huy tính sáng tạo trong học tập để nâng cao kiến thức, năng lực và bản lĩnh chính trị; quán triệt sâu sắc quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương và Nghị quyết của Đảng vào từng vấn đề được nghiên cứu; rèn luyện phương pháp, tác phong công tác khoa học và khả năng tư duy, nhận định, phân tích, đánh giá tình hình để giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quân sự, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu của khóa học.

Tin tưởng rằng, trong không khí thi đua cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 và chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, khóa học sẽ gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp./.

Tin- Lê Quy; Ảnh- Việt Hòa