(Thứ tư, 01/03/2023, 20:20)

Chiều 01-3, Học viện Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 cấp Học viện.
Đang tải...
Đang tải...